Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku
pomoc
Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Deklaracja dostępności


Data publikacji strony: 2020-12-31

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2024-03-28

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych

MZZIUK zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MZZIUK.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy oraz dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Weronika Żychniewicz
 • e-mail: wzychniewicz@mzziuk.pl
 • telefon: 54 412-13-23

Koordynatorem ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Miejski Zakładzie Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku jest Pani Weronika Żychniewicz

 • e-mail: wzychniewicz@mzziuk.pl
 • telefon: 54 412-13-23 w.204

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor MZZIUK
 • Adres: Zielna 13/21
  87-800 Włocławek
 • E-mail: biuro@mzziuk.pl
 • Telefon: 54 412-13-23

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku mieści się w jednym budynku. Na parkingu przed budynkiem wyznaczone są 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dwa miejsca znajdują się bezpośrednio przy wejściu do budynku, ostatnie trzecie zlokalizowane jest na parkingu obok. Budynek, w którym odbywa się obsługa interesantów nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w budynku znajduje się schodołaz do obsługi osób na wózkach inwalidzkich. Na schodach do budynku zostały przyklejone żółto-czarne taśmy ostrzegawcze. Od ulicy Zielnej udostępniony jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w komórkach organizacyjnych mieszczących się w budynku powinny zgłosić taką wolę wcześniej telefonicznie (oferowana pomoc pracownika właściwego dla danej sprawy oraz pomoc przy wejściu). Toaleta wewnątrz budynku jest przystosowana do potrzeb dla osób niepełnosprawnychwyposażona w uchwyty przy umywalce oraz przy sedesie. Drzwi toalety zostały odpowiednio oznakowane.

 

Informacje dodatkowe - ułatwienia

Strona Biuletynu Informacji Publicznej MZZIUK jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące. Strona została stworzona zgodnie ze standartami WCAG2.1. i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostepności, która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. W nagłówku strony można wybrać następujące funkcje: rodzaj kontrastu, rozmiar czcionki.Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik
Plan działania MZZIUK na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2025 29 marca 2024 r. 07:26 55
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 16 listopada 2023 r. 20:48 96
Plan ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami 29 sierpnia 2023 r. 14:15 112
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 21 marca 2021 r. 20:53 459


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Magdalena GlińskaMagdalena GlińskaMagdalena Glińska
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
31 grudnia 2020 r. 10:25327228


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
29 marca 2024 r. 11:38 Edycja strony Magdalena Glińska
29 marca 2024 r. 08:38 Edycja strony Magdalena Glińska
29 marca 2024 r. 08:37 Edycja strony Magdalena Glińska
29 marca 2024 r. 08:36 Edycja strony Magdalena Glińska
29 marca 2024 r. 07:26 Dodanie pliku Magdalena Glińska
29 marca 2024 r. 07:26 Edycja strony Magdalena Glińska
16 listopada 2023 r. 20:50 Dodanie pliku Magdalena Glińska
29 sierpnia 2023 r. 14:18 Dodanie pliku Magdalena Glińska
29 sierpnia 2023 r. 14:15 Edycja strony Magdalena Glińska
29 sierpnia 2023 r. 14:15 Edycja strony Magdalena Glińska
Pokaż więcej